07.10.2020.

Danas je na Jahorini završena dvodnevna edukacija za pripadnike Državne granične službe i Službe za poslove sa strancima, a Centar za socijalni rad je, ustupajući sopstvene kapacitete, resurse i znanja, preko svog predstavnika, dao značajan doprinos unapređenju znanja ljudi koji čuvaju granice i prvi dolaze u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima. Nadamo se da će im znanja i iskustva koja su dobili prethodna dva dana koristiti u budućem radu.

Facebook
Twitter
LinkedIn