ПОРОДИЧНО САВЈЕТОВАЛИШТЕ

                Породично савјетовалиште функционише у склопу Одјељења породично правне

заштите од јула 2006. године. У Савјетовалишту радимо на санирању дисфункционалних

породичних односа, али и на превенцији хуманог породичног живљења.

Основна дјелатност у Савјетовалишту је савјетодавно – терапијски рад са свим клијентима који

желе да побошљају односе у својој породици.

               Радимо по принципима системске породичне терапије: са породицама, паровима и

индивидуално са лицима којима је потребна наша услуга. Континуирано проводимо

групни рад са хранитељима, а раније смо радили са неколико група родитеља на

промјени односа са дјецом и у погледу унапређења начина васпитавања као и са

починитељима насиља у породици.

                У Савјетовалишту раде обучени и квалификовани породични терапеути са завршеном

специјализацијом из Системске породичне терапије.

Савјетодавно-терапијски рад подразумијева савјетовање и терапију.

То је терапија разговором која се одвија између терапеута и корисника услуга (појединца, партнера, породица и група) уз примјену низа  стручних  метода.

Циљ савјетодавно – терапијскпог рада је промјена односа у породици до које се долази на постепен и структуриран начин што омогућава отклањање проблема због којег су се лица и обратила.

У односу на проблем породице,  мотивисаност чланова породице и њихова очекивања радимо индивидуално са клијентима, такође са брачним паром или са цијелом породицом.

Услуге се пружају кроз индивидуални рад, партнерски и породични облик рада што овиси o потешкоћи или проблему корисника, његовим очекивањима,циља третмана и броја чланова породице који је укључен у третман.

Основни принципи у савјетодавно-терапијском раду су:

– загарантована дискреција,

– добровољност,

– мотивисаност и спремност за властите промјене,

– унапријеђење односа са члановима породице,

– активна укљученост клијента у процесу савјетовања,

– бесплатна услуга.

Облици савјетодавно-терапеутског рада су:

– рад са породицом (на партнерском и родитељском односу те однос родитељ-дијете),

– рад са појединцем,

– рад са брачним и ванбрачним партнерима,

– групни рад.

Процес рада

Први третман са клијентом / клијентима је тријажно-дијагностичког карактера. Том

приликом се на бази проблема које наводе клијенти и њихових очекивања одлучује о

даљем поступку у раду: наставку рада у Савјетовалишту, укључивању у третман у некој

другој Установи, односно усмјеравање у другу институцију надлежну за рјешавање

постојећег проблема (центар за ментално здравље, правосудне и образовне установе,

организације невладиног сектора) или их упућујемо у неко друго одјељење у нашем

Центру).

Након проведеног тријажног поступка, клијент се укључује у процес савјетовно –

терапијског рада који најдуже траје 10 – 12 сеанси. Сусрети се одржавају једном

седмично у трајању од 60 до 90 минута.

Најчешћи разлози због којих се обраћају клијенти Породичном савјетовалишту:

  • Брачни партнери који имају већих проблема у партнерском односу, а желе или да

остану у браку и живе боље или да се разиђу на начин који ће бити најбољи за све,

а поготово за дјецу,

  • Парови који су разведени или у разводу, а не могу се договорити у погледу

контаката или васпитавања дјеце,

  • Родитељи који живе заједно, али се разилазе у начину васпитавања дјеце,
  • Породице у којима се дешавало насиље, лицима која трпе или чине насиље,
  • Лица која имају потешкоћа у превазилажењу породичних или животних криза,
  • Лица која након развода брака имају тешкоћа у превазилажењу постразводних

проблема,

  • дјеца и млади који имају проблема у одрастању и сазријевању или имају проблема

у својој породици, школи или са вршњацима;

  • лицима која имају потешкоћа у било којој сфери свог животног функционисања.

              Важно је напоменути да се промјена у породици може догодити и ако долази само један члан породице: то значи да може бити дјелотворно и ако долази на разговор само један брачни партнер, уколико други не жели доћи.

Једном мјесечно одржава се групни рад са  хранитељима у чијим породицама се налазе смјештена дјеца који су без адекватног родитељског старања. Циљ ових сусрета је подршка хранитељима да што квалитетније и лакше воде бригу о дјеци: на групи  имају прилику да изнесу неки проблем који имају везано за вођење бриге и васпитање дјеце.

Учествујемо и са другим члановима стручног тима наше Установе у едукацији нових, потенцијалних хранитеља према програму прописаном Прваилником о хранитељству којег је донијело Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Осим провођења групног рада са хранитељима одржавали смо и превентивне програме  у средњим школама и са студентима Социјалног рада „Припрема младих за брак и одговорно родитељство“, а што ћемо наставити након што се нормализује живот након епидемије вируса „ковид  19“.

                      Сњежана Максимовић, дипл.соц.радник и породични  терапеут                                                                                                                                       

                        Mр Љубица Доронтић, социјални радник и породични терапеут

Facebook
Twitter
LinkedIn