Персонална асистенција

Циљ: Самосталан живот  особа   које су због високог степена инвалидитета потпуно овисне о туђој њези и помоћи,
– Циљна група: Особе са инвалидитетом преко 18 година старости које су исказале потребу за овом врстом услуге,
– Партнери: Удружење дистрофичара, ХО «Партнер» и Савез слијепих и слабовидих Бањалука,
– Обим пројекта: укупно 120 корисника;