– Циљ и циљна група: Радно окупациона терапија, контрола узимања терапије, креативне и музичке радионице за лица са проблемима у менталном здрављу у циљу смањења социјалне искључености и стигме

– Партнер: Удружење за помоћ лицима, породици и заједници у менталном здрављу – Заједно

Обим услуге – 35 одраслих лица са проблемима у менталном здрављу