Мјере и облици заштите


покушај мирења брачних супружника,
приједлог о заштити, васпитању, издржавању заједничке дјеце и повјеравање дјеце,
приједлог о повјеравању дјеце из ванбрачних заједница,
уређивање начина одржавања личних односа између дјетета и родитеља са којим дијете не живи,
психосоцијална подршка лицима која су жртве насиља у породици,
одређивање старатељства,
УСВОЈЕЊЕ
процјена породичних и социо-економских услова,
праћење и рад са дјецом и младима проблематичног понашања (дјеца и млади у сукобу са законом, различити феномени неприлагођеног социјалног понашања) и друге социопатолошке појаве-проституција, просјачење, скитња, бјежање из школе, вршњачко насиље, алкохолизам и наркоманија,
подршка родитељима дјеце са посебним потребама,
издавање увјерења и друге документације корисницима.