Запослени


СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (квалификција) Број извршилаца
Стручни радници
Дипломирани социјални радник 35
Дипломирани правник 6
Дипломирани педагог 1
Дипломирани социјални педагог 2
Дипломирани психолог 5
Остали радници
Дипломирани менаџер у социјалној политици и соц.заштити 2
Дипломирани менаџер у јавној управи 1
Дипл економиста 1
Проефесор енглеског језика и књижевности 2
Дипломирани инжињер пољопривреде 1
Професор физичког васпитања и спорта 1
Професор географије 1
Правни техничар 3
Економски техничар 5
Електроничар 1
Техничар електронике 1
Техничар енергетике 1
Возач 1
Грађевински техничар 1
Гимназија 1
Основна школа 3
Укупно 75