Званична интернет презентација ЈУ “Центар за социјални рад” Бања Лука RSS Feed

Дневни центар за малољетнике


Назив: Дневни центар за малољетнике
Адреса: Јосифа Панчића 8, 78 000 Бања Лука
Телефон: 051/437-988 Факс:051/348-544
E-mail: dcmladi@gmail.com
кликните овдје да прочитате даље
 
 

Помоћ у кући

- Циљ: Реализација права на помоћ у кући за стара лица и лица са инвалидитетом.

- Циљна група: Стара лица без адекватног породичног старања, лица са инвалидитетом,  зависна од туђе његе и помоћи.

- Партнер: Хуманитарна организација Партнер

- Обим услуге: 60 корисника

Персонална асистенција


Циљ: Самосталан живот  особа   које су због високог степена инвалидитета потпуно овисне о туђој њези и помоћи,
- Циљна група: Особе са инвалидитетом преко 18 година старости које су исказале потребу за овом врстом услуге,
- Партнери: Удружење дистрофичара, ХО «Партнер» и Савез слијепих и слабовидих Бањалука,
- Обим пројекта: укупно 120 корисника;


 

Дневни центар за стара лица


Циљ: Услуга превентивног програма  дневног збрињавања старих лица у оквиру Дневног центра
- Циљна група: Стара лица преко 60/65 година старости, угрожена социјалном и породичном ситуацијом.
- Партнер: НВО „Дневни центар за старе“
- Обим пројекта: 50 корисника мјесечно


 

Дневни боравак за особе са сметњама у развоју – ОНИКС


Циљ: Услуге права на  дневно збрињавање лица са сметњама у развоју у оквиру Дневног центра
- Циљна група: лица са сметњама у развоју старосне доби од 18 до 50 година
- Партнер: Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима, Југ Богдана 2 Бањалука.
- Обим услуге: 30 одраслих ментално недовољно развијених лица и родитељи свих чланова којих у овом удружењу има око 650.

Дневни боравак за особе са сметњама у развоју Моја лука

- Циљ:  Услуге   права на  дневно збрињавање  за лица са тежом, тешком и комбинованим сметњама. Услугу пружају два његоватеља и медицинска сестра - васпитач.  Повремено се кроз пројекте  ангажују физиотерапеут, организује музико терапија.

- Циљна група: Омладина са тежим, тешким и комбинованим сметњама која треба директан ангажман особља за обављање основних активности.

- Партнер: Удружење грађана Моја лука, Југ Богдана 4, Бањалука

- Обим услуге: Капацитет до 12 корисника.

  

Дневни боравак за дјецу и омладину са аутизмом ДЈЕЦА СВЈЕТЛОСТИ

- Циљ: Услуге права на  дневно збрињавање за лица са аутизмом. Програм подразумјева индивидуални рад са корисницима. За све кориснике се израђује индивидуални план рада који проводи психолог.

- Партнер: Удружење за помоћ лицима са аутизмом Дјеца свјетлости. Југ Богдана 6, Бањалука

- Обим услуге: до 8 корисника

               

                               

Дневни центар за лица са проблемима у менталном здрављу

- Циљ и циљна група: Радно окупациона терапија, контрола узимања терапије, креативне и музичке радионице за лица са проблемима у менталном здрављу у циљу смањења социјалне искључености и стигме

- Партнер: Удружење за помоћ лицима, породици и заједници у менталном здрављу - Заједно

Обим услуге - 35 одраслих лица са проблемима у менталном здрављу