U organizaciji MFS Emmaus održana je edukacija novinara na temu etičkog izveštavanja o slučajevima trgovine ljudima i seksualnog nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.

05. i 06. jula u Konjicu, u organizaciji MFS Emmaus održana je edukacija novinara na temu etičkog izveštavanja o slučajevima trgovine ljudima i seksualnog nasilja nad djecom u digitalnom okruženju. JU “Centar za socijalni rad” Banjaluka je sopstvenim kapacitetima dao doprinos ovoj edukaciji kroz angažman naših profesionalaca. Od najveće važnosti je da predstavnici medija svaku tešku priču i probleme sa kojim se susreću djeca u našem društvu prenesu isključivo na način da šira društvena zajednica ima koristi od toga, vodeći se etičkim i moralnim standardima novinarske struke, bez akcenta na senzacionalističke naslove ili “klikbejt” naslove.

Facebook
Twitter
LinkedIn