Studijska posjeta studenata druge godine Socijalnog rada

JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas je u okviru studijske
prakse posjetilo 12 studenata druge godine Fakulteta političkih nauka
studijskog programa Socijalni rad.

Ovo je redovna praksa koju Fakultet političkih nauka sprovodi u našoj
Ustanovi a sve sa ciljem da se studenti upoznaju sa organizacijom i
radom ustanova socijalne zaštite.

Već sljedeće sedmice planirana je posjeta i Centru za porodicu.

Facebook
Twitter
LinkedIn