Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka otputovali su u Sarajevo na trodnevnu obuku koju organizuje Međunarodna organizacija Save the children.

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka otputovali su u Sarajevo na trodnevnu obuku koju organizuje Međunarodna organizacija Save the children.

Obuka pod nazivom ” Program jačanja porodica” se organizuje za partnerske organizacije u periodu od 19.04.-21.04.2022. godine.

Naš Centar uspješno implementira ovaj program od 2019. godine kao preventivnu aktivnost izdvajanja djece iz primarnih porodica.

Cilj je da se roditelji osnaže i ostvare  pun potencijal za kvalitetno roditeljstvo i da se djeci omoguće svi potrebni uslovi za harmonično odrastanje.

Program podrške porodici odvija se u Centru za porodicu, izdvojenoj jedinici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka.

Facebook
Twitter
LinkedIn