Sastanak sa predstavnicima Caritasa pri programu YourJob

YourJob savjetnica za zapošljavanje mladih pri Caritasu Banja Luka,
Tanja Valentić održala je sastanak  7. 6. 2023. godine u JU Centar za
socijalni rad Banja Luka. Na sastanku su sudjelovali: Mirjana Perišić,
rukovodilac odjeljenja za porodično-pravnu zaštitu djece i porodice, kao
i stručni radnici, Dajana Jaglica Đukić, mr. pedagoških nauka, Ema
Savić, dipl. soc. radnik i Stela Egić, dipl. soc. radnik.
S obzirom da smo surađivali zajedno u prvoj fazi programa YourJob, ovaj
sastanak je bila prigoda za planiranje i definiranje mogućnosti
uključivanja korisnika usluga Centra u programske aktivnosti.  Raduje
nas nastavak suradnje.
JU Centar za socijalni rad Banja Luka
#YourJobBiH #CaritasBiH #mladi #prilike #sastanak #suradnja #BanjaLuka

Facebook
Twitter
LinkedIn