Званична интернет презентација ЈУ “Центар за социјални рад” Бања Лука RSS Feed

Сарадња


Јавна установа "Центар за социјални рад" Бања Лука сарађује са значајним бројем организација из јавног, приватног и невладиног сектора, министарствима у Влади Републике Српске, Градском управом Града Бања Лука, представницима мјесних заједница, предсједником Скупштине и одборницима у Скупштини Града Бања Лука, организацијама цивилног друштва, удружењима грађана, и појединцима који желе пружити подршку корисницима права из социјалне, породично-правне и дјечије заштите.

Концепт рада у партнерству као један од приоритетних приступа у оквиру реформе социјалног сектора, која је започела на нивоу града Бањалука пројектом «Реформисање система и структура режима централне и локалне социјалне политике у БиХ».

Рад у партнерству огледа се кроз услов да се услуге усмјерене ка кориснику организују у сарадњи јавног, НВО и приватног сектора. Партнерство подразумијева конципирање услуга усмјерених ка рјешавању потреба корисника кроз сарадњу више организација. Сарадња са јавним организацијама, приватним сектором, невладиним организацијама и грађанима, омогућава пружање услуга које су дјелотворне, економичне за локалну заједницу и које задовољавају потребе јавности.
У циљу реализације и унапређења услуга и права за лица у стању социјалне потребе потписан је низ меморандума о сарадњи са актерима у локалној заједници и окружењу који су углавном фокусирани на различите категорије корисника и лица у стању потребе за подршком система социјалне заштите.

Да би се приступило потписивању меморандума о разумијевању и сарадњи са неком установом или организацијом, ЈУ "Центар за социјални рад" Бања Лука је дефинисао критерије за избор партнера и документацију коју потенцијална партнерска организација треба доставити како би се сагледала могућност и обим будуће сарадње.

Критерији које удружења грађана морају испуњавати како би пружала услуге у заједници корисницима Центра за социјални рад:
1. Да Удружење има правни статус,
2. Да Удружење има потписан уговор са овлаштеним рачуновођом,
3. Да су услуге које пружа Удружење у складу са циљевима наведеним у Статуту Удружења,
4. Да је Удружење регистровано најмање три године – осим у случајевима када не постоје друга удружења које се баве тим питањима,
5. Да Удружење има искуство у пружању услуга или особље које има професионално искуство у обављању тих послова,
6. Да Удружење испуњава све услове прописане Законском регулативом у РС за одређену област.


Између Центра за социјални рад Града Бања Лука и великог броја партнера у локалној заједници, потписани су сљедећи Меморандуми о сарадњи:
Меморандум – евиденција дјеце са посебним потребама
Партнери: Дом здравља Бања Лука, Клинички центар Бања Лука, Завод за физикалну медицину и рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”, Савез дефектолога Републике Српске
Меморандум о пружању подршке раду удружења инвалида
Партнери: Градска организација слијепих Бања Лука, Удружење дистрофичара Бања Лука, Удружење параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Регије Бања Лука, Удружења цивилних инвалида – жртава рата Града Б. Лука, Борачка организација Града Бања Лука – Одбор ратних војних инвалида Борацке организације Града Б. Лука, Удружење глувих и наглувих Регије Бања Лука, Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Бања Лука, Савез инвалида рада Града Бања Лука
Меморандум – заштита жена и дјеце од насиља
Партнери: Град Бања Лука, Удружење грађана “Удружене жене” Бања Лука, Центар јавне безбједности Бања Лука, Дом здравља Бања Лука, Републичко тужилаштво Републике Српске, Министарство правде Републике Српске
Меморандум о пружању помоћи при запошљавању
Партнери: Привредна комора Републике Српске, Завод за запошљавање РС – Филијала Бања Лука
Меморандум о подршци у посредовању при запошљавању лица у стању социјалне потребе
Партнери: Агенција “Спектар”
Меморандуми за помоћ старим лицима – услуге помоћи и његе у кући
Партнери: Caritas бискупије Бања Лука, Хуманитарно удружење “Пријатељ”, Хуманитарна организација “Партнер”
Меморандуми о превентивним програмима за стара лица – услуге “Дневни центри за старе”
Партнери: Удружење “Дневни центар за старе”
Меморандуми о услугама јавне кухиње – Градска организација Црвеног крста, МДД Мерхамет, Caritas бискупије Бања Лука
Меморандум о услугама Савјетовалишта за зависнике и смјештаја у комуни
Партнери: Удружење грађана “Викторија” Српске
Меморандум за помоћ зависницима у институцијама -
Потписници: Дом здравља Бања Лука – Центар за ментално здравље, Републички педагошки завод РС, Центар јавне безбједности Бања Лука, Клинички центар Бања Лука – Клиника за психијатрију
Меморандум – Прихватна станица за одрасла лица затечена у скитњи
Партнери: Центар јавне безбједности Бања Лука, ЈУ “Дом за стара лица” Бања Лука
Меморандум – Прихватна станица за дјецу затечену у скитњи
Партнери: Удружење “Нова Генерација”
Меморандум о успостављању сервиса персоналне асистенције
Партнери: Хуманитарна организација “Партнер”, Градска организација слијепих и Удружење дистрофичара Регије Бања Лука
Меморандум о подршци развоју волонтаризма
Партнери: Омладинско комуникативни центар
Меморандум о редовним радио емисијама четвртком
Партнери: УНО радио Бања Лука
Меморандум о подршци изласку дјеце из дјечијег дома
Партнери: Аи.Би. – Ассоциазионе Амици деи Бамбини, Омладински центар “Чувари осмијеха”
Меморандум о превенцији здравља жена у стању социјалне потребе
Партнери: Фондација “Здравље и срце”

Партнерске организације са којима се реализују услуге у оквиру права на дневно збрињавање корисника, а које су ближе дефинисане уговором о сарадњи су:

Партнери: Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Бања Лука - Дневни центар Оникс, Удружење за помоћ лицима, породици и заједници у менталном здрављу - Заједно (дневни центар за лица са проблемима у менталном здрављу), Удружење "Моја лука" - дневни центар за лица са тежим, тешким и комбинованим сметњама, Удружење "Дјеца свјетлости" - дневни центар за лица са аутизмом.