Званична интернет презентација ЈУ “Центар за социјални рад” Бања Лука RSS Feed

Пројекти

ПРОЈЕКАТ

“Успостављање услуге савјетовања дјеце са сметњама у развоју и њихових родитеља„  - активности спроведене у новебру и децембру 2017 године

Групне радионице за дјецу са сметњама у развоју и њихове родитеље се спроводе једном мјесечно у ЈУ „Центар за социјални рад“, Бања Лука.

Савјетодавне групне радионице припрема и води стручни тим ЦСР који чине: социјални радници, психолози и социјални педагог, а по потреби и правни тим ЦСР.

Овакав вид савјетодавног групног рада, као и континурано индивидуално савјетовање дјеце са сметњама у развоју и њихових родитеља подржано је од стране УНИЦЕФ-а БиХ, а имплементира ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.

Период имплементације Пројекта је од  01.09.2017.године до 15.03.2018.године.

Циљ посебно усмјереног пројекта фокусиран је на успоставу индивидуалног и групног модела савјетодавног рада са дјецом са сметњама у развоју и њиховим породицама, који ће се континуирано спроводити у Центру за социјални рад Бања Лука, путем изградње родитељских капацитета, те изградње капацитета професионалаца, а све у циљу очувања породице“.

Сажетак активности са групног савјетовања дјеце са сметњама у развоју  и њихових родитеља

У мјесецу новембру и децембру одржане су по двије савјетодавне групне радионице за дјецу са сметњама у развоју и за њихове родитеље.

Дана29.11.2017.године одржана је друга групна савјетодавно едукативна радионица за дјецу са сметњама у развоју на тему: ,,Важност породичне и социјалне мреже за дјецу“ чији је циљ био:

 • Идентификовање квалитета породичне и социјалне мреже дјеце;
 • Повезаност породице и међусобна подршка;
 •  Постојање вршњачког контакта и комуникација са вршњацима.

Дјеца су кроз креативни рад и међусобну интеракцију разговарала о породичним и социјалним мрежама.

Такође у мјесецу новембру дана 30.11.2017.године одржана је групна савјетодавна едукативна  радионица за родитеље дјеце са сметњама у развоју на тему: ,,Важност социјалне и породичне мреже у организовању живота у породици дјеце са сметњама у развоју“.

Циљ радионице је јачање социјалне и породичне мреже-организовање живота у породици дјеце са сметњама у развоју, као и афирмација позитивног осјећаја  и прихватање развојних потешкоћа код дјеце и код родитеља.

Дана 25.12.2017.године одржана је трећа групна савјетодавна радионица за родитеље дјеце са сметњама у развоју на тему: ,,Поремећаји у понашању и дјеца у сукобу са законом“.

Циљ савјетодавне групне  радионице је:

 • Упознавање родитеља са дефиницијом „поремећаја у понашању“ и његовим значењем у цјелини
 • Препознавање ризичних и асоцијалних понашања на која треба интервенисати;
 • Упознавање родитеља са ресурсима унутар локалне заједнице (подршка од стране школе и ЦСР);
 • Реакција система на неприхватљива понашања код дјеце;
 • Упознавање са неким одредбама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;

У истом мјесецу дана 27.12.2017.године спроведена је и савјетодавна групна радионица за дјецу са сметњама у развоју на тему: ,,Поремећаји у понашању и дјеца у сукобу са законом“.

Циљеви савјетодавне групне радионицесу:

 • Упознавање дјеце са сметњама у развоју  са поремећајима понашања као  препознавање понашања којима особа доводи у опасност своје, али и туђе здравље и безбједност;
 • Препознавање облика и посљедица ризичног понашања;
 • Разликовање прихватљивог и непрхватљивог понашања, уважавање других, развијање сарадње и толеранције;

Дјеца су се са одликама поремећаја понашања упознала кроз илустрације, међусобну дискусију о препознавању понашања које доводи у опасност свој живот и живот других особа, препознавање облика и посљедица ризичног понашања. Увид у процес информисаности, запажања, процјењивања и формирања утисака дјеце о прихватљивом и неприхватљивом начину понашања.

Са дјецом и родитељима је у оквиру пројекта предвиђено и индивидуално савјетовање, које се проводи сваког радног дана у периоду:

Понедељком од 09-17 часова

Уторак 07-15 часова

Сриједа 07-15 часова

Четвртак од 07-15 часова

Петак од 08-16 часова.

Стручни тим ПУП - ЈУ ЦСР БЛ

За више информација 051/348-513

Маил: csrbl@blic.net

Promotivni pamflet - za preuzimanje

PROJEKAT SAVJETOVANJE DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I NJIHOVIH RODITELJA.pdf