Projekat “Smanjenje rizika od katastrofa”

Centri za socijalni rad su ključni akteri u osnaživanju otpornosti i
pripravnosti na katastrofe, najranjivijih i marginalizovanih kategorija
društva.

Samim tim, predstavnici DRR platforme iz Banja Luke i Trebinja juče su
gostovali na Radio televiziji Republike Srpske gdje su govorili o
sistemu zaštite i spasavanja i važnosti saradnje sa civilnom zaštitom a
sve to u slučajevima elementarne nepogode i druge nesreće.

O samom projektu “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u
BiH” programa Vlade Švajcarske i UN-a koji se prvodi u BiH, govorila je
i predstavnica UNICEF-a Irina Kulenović, gdje je istakla da se projekat
provodi u 10 opština i gradova BiH, i da je započeo još u februaru 2019.
godine.

Facebook
Twitter
LinkedIn