Posjeta studenata studiskog programa Socijalni rad

U posjeti su nam bili studenti druge godine studijskog programa Socijalni rad.
Godinama unazad ova posjeta se već tradicionalno organizuje u našoj
Ustanovi i nadamo se da ćemo u tom duhu nastaviti i dalje.
Cilj ove posjete je da se studentima prezentuje rad socijalnih ustanova: na koji način obavljamo poslove, ko je zadužen za koji posao, koliko
odjeljenja imamo, i kako uopšte funkcioniše rad u socijalnoj ustanovi.
Poslije teoretskog dijela, postavljanja pitanja i diskusije, studenti su u pratnji naših rukovodioca i stručnih radnika obišli sve kancelarije I upoznali se sa poslovima na kojima naši socijalni radnici rade.
Mi njima želimo sreću u nastavku školovanja i da se vidimo ovde i nakon
završetka fakulteta.

Facebook
Twitter
LinkedIn