Званична интернет презентација ЈУ “Центар за социјални рад” Бања Лука RSS Feed

Најчешћа питања

 

Питање 1:

Врло сам забринута због дјеце која живе у мом комшилуку. Отац много пије, а он и његова супруга се много туку пред очима дјеце. Дјеца увијек изгледају уплашено. Немају других сродника нити родбине у близини.

ОДГОВОР:

* Доставите нам детаље и ми ћемо повјерљиво провјерити случај. Разговараћемо са родитељима, отићи у школу коју дјеца похађају и покушати помоћи породици да ријеши своје тешкоће. Центар за социјални рад нуди услуге породичне терапије и може родитеље укључити у програм превенције насиља. Социјални радник може пружити подршку породици у смислу бољег родитељства, или их може упутити у друге агенције које пружају подршку код проблема са алкохолизмом.
* Уколико се проблем не буде могао ријешити у оквиру породице, ова установа би морала предузети одговарајуће мјере надзора и заштите дјеце чак и изван породице.Питање 2:

Немам више снаге да се борим са својим 14-годишњим сином, његово понашање је ужасно ових дана. Долази касно ноћу и врло је груб према свима код куће. Не иде редовно у школу. Слуша само своје пријатеље. Може ли Центар за социјални рад помоћи?

ОДГОВОР:

Центар за социјални рад има контакте са невладиним организацијама која можда има неку врсту волонтерских посјетилаца. Ми им можемо прослиједити информацију о Вашој мајци. Такодје Вам може помоци и Црвени крст који пружа услуге помоци у куци. Надамо се да це током следеце године Центар за социјални рад поцети са проводјењем услуга куцне његе својим клијентимаПитање 3:

Мој син има 15 година и синоћ је ухапшен у покушају крађе аутомобила. Полиција каже да ће морати ићи на суђење и предложили су ми да затражим помоћ од Центра за социјални рад. Како нам може помоћи Центар за социјални рад?

ОДГОВОР:

У случају кривичне пријаве Центар за социјални рад има законску обавезу позвати малољетника и родитеље. Сврха позивања је упознати се са породичним приликама, васпитним потенцијалима родитеља и образовним статусом малољетника са циљем приједлога адекватне васпитне мјере. Уколико суд за малољетнике изрекне малољетнику појачан надзор, Центар за социјални рад организује провођење ове мјере. Законом је предвиђено да појачан надзор траје од 6 мјесеци до 2 године. Питање 4:

Може ли Центар за социјални рад пружити било какву финансијску подршку? Моја супруга и ја не радимо а имамо двоје дјеце. Живимо са мојим родитељима који су пензионери.

ОДГОВОР:

Можда смо у могућности да Вам помогнемо путем права за дјецу или неким врстама помоћи. Требали бисте се обратити Вашем социјалном раднику за Вашу мјесну заједницу или Служби за породиљска права и дјечији додатак.Питање 5:

Мој супруг и ја се разводимо. Неко ми је рекао да ћемо морати отићи у Центар за социјални рад да разговарамо о дјеци. Зашто и шта се тамо обавља?

ОДГОВОР:

Ова установа Вам је неопходна за поступак мирења као услов за подношење тужбе и за споразум о заштити, васпитању и издржавању заједничке малољетне дјеце, супружничком издржавању подјели заједничке имовине и другим питањим од значаја за вашу породицу.


 Питање 6:

Ја сам стара особа и живим сама. Немам властиту пензију, а немам ни дјеце. Можете ли ми помоћи?

ОДГОВОР:

Вјероватно имате право на сталну новцану помоц код Центра за социјални рад. Требали бисте контактирати социјалног радника са Васег подруцја и доставити потебну документацију. Када се уради процјена, примацете мањи новцани износ мјесецно плус друге помоци које тренутно постоје (субвенције за струју, дрва за огрев, помоц у храни, здравствено осигурање).Питање 7:

Ми смо пенyионери иживимо у Бањој Луци са нашом кæерком, која је удовица, и њено троје дјеце. Наш једини приход су пенyија икæеркина инвалиднина. Мој супруг је болестан и прописани су му лијекови за срце. Ми нисмо у могуæности да то плаæамо. Може ли нам Центар за социјални рад помоæи? Поред тога, односи са нашом кæерком се погоршавају због недостатка новца.

ОДГОВОР:

Центар за социјални рад Вам може дати неку врсту једнократне помоци. Требате контактирати социајлног радника за Ваше подруцје и доставити му потребну доументацију. Ово це се разматрати заједно са осталим захтијевима за слиједеци мјесец. Једнократне помоци се не исплацују редовно. Као пензионер мозете се обратити за помоц у Удружењу пензионера. Што се тице односа са Вашом кцерком, можда би било корисно да поразговарате са социјалним радником који би Вам могао помоци да побољшате меðусобне односеПитање 8:

Старија сам жена и живим са супругом. Обоје примамо пензију, али немамо дјеце нити породицу која би нам пружила подршку. Мој муж је непокретан, а ни ја не могу дуго да ходам. Може ли ми Центар за социјални рад помоци?

ОДГОВОР:

Можда смо у могуцности да Вам помогнемо путем услуга за помоц у куци као и права на додатак за тудју његу и помоц. Контактирајте социјалног радника за Ваше подруцје. Ако не можете да додјете до Центра, социјални радник це посјетити Вас. Можда цете такодје имати право на неку врсту помоци у натури. О томе це Вас информисати Ваш социјални радник.Питање 9:

Моја сестра је удовица и живи сама у једном селу, општина Бања Лука. Све је слабија и слабија и не може се бринути о себи. Има своју малу пензију али врло мало других прихода. Ја живим у Беогрдау и имам 85 година тако да је подршка са моје стране врло мала. Мислим да би требала да буде смјештена у неку установу. Можете ли Ви то организовати?

ОДГОВОР:

* Ваш брат треба да разговара са својим социјалним радником о правима на једнократну помоц за трошкове превоза, трошкове лијецења и здравственој заштити. Уколико Вашем брату треба додатна подршка како би ово обавио, може замолити некога да додје са њим у Центар или се може уговорити куцна посјета.
* Постоји много локалних невладиних организација и асоцијација које би могле помоци у додатним средствима као што су инвалидска колица. Било би добро контактирати Удружење дистрофицара и параплегицара или Удружења родитеља дјеце са посебним потребама. Поред тога, хуманитарна организација “Партнер” успоставила је програм волонтера персоналних асистената.Питање 10:

Која дјеца имају право на додатак ?

ОДГОВОР:

Центар за социјални рад има контакте са невладиним организацијама која можда има неку врсту волонтерских посјетилаца. Ми им можемо прослиједити информацију о Вашој мајци. Такодје Вам може помоци и Црвени крст који пружа услуге помоци у куци. Надамо се да це током следеце године Центар за социјални рад поцети са проводјењем услуга куцне његе својим клијентима.Питање 11:

Да ли свако дијете у порпдици има право на додатак ?

ОДГОВОР:

Само друго, треће и четврто рођјено дјете, ако испуњава економске услове.Питање 12:

Који су услови потребни да се оствари дјецији додатак?

ОДГОВОР:

* Да просјечна материјална примања у задњих 6 мјесеци не прелазе одредјени цензус (48.58 КМ мјесећно) по члану породице;
* Да вриједност покретне имовине не прелази каталоску вриједност од 2.429.00 КМ;
* Да катастерски приходи по члану домаћинства не прелази дозвољени ниво.Питање 13:

Да ли за сву дјецу материјални статус домаћинства утиче на њихово право на додатак?

ОДГОВОР:

Не утјече за дјецу погинулих бораца, дјецу под старатељством, дјецу ратних инвалида прве и друге категорије, дјецу цивилних жртава рата прве и друге категорије, дјецу ометену у развоју и дјецу која су цивилне жртве рата.Питање 14:

До које старосне доби дјеца имају право на додатак ?

ОДГОВОР:

До навршених 19 година живота и послије док је дјете обухваћено васпитно образовним програмом.Питање 15:

За коју дјецу, редосљед рођења и материално стање домаћинства, не утице на право на додатак?

ОДГОВОР:

* Дјецу ометену у развоју
* Дјецу под старатељством
* Кориснике сталне новчане помоци код Центра за социјални радПитање 16:

Која мајка може остварити право на материјални додатак ?

ОДГОВОР:

* Незапослена мајкаПитање 17:

Под којим условима мајка може остварити право на материјални додатак?

ОДГОВОР:

* Под истим материјалним условима као за остваривање права на додатак за дјецу.Питање 18:

До када треба подњети захтјев за додатак?

ОДГОВОР:

* У року од три мјесеца по рођењу дјетета.Питање 19:

Која дјеца по реду рођења имају право на додатак?

ОДГОВОР:

* Прво троје рођене дјеце.Питање 20:

Ко има право на пуну плату за рад са половином пуног радног времена?

ОДГОВОР:

* Зaposleni roditelj koji ima dijete ometeno u razvoju koje je razvrstano rješenjem nadležnog Centra za socijalni rad.Питање 21:

Да ли сваки такав родитељ има право на пуну плату за рад са половином пуног радног времена?

ОДГОВОР:

* Само ако надлежни љекар Дома здравља да мишљење о потреби за рад са пловином радног времена, под условом да је и други родитељ запослен.Питање 22:

Ко подноси захтјев за рефундацију половине плате?

ОДГОВОР:

* Послодавац код којег је родитељ запослен.Питање 23:

Ко остварује право накнаде плате за вријеме породиљског одсуства?

ОДГОВОР:

* Остварује послодавац који уредно измирује своје обавезе према Јавном фонду за дјечију заштиту Републике Српске.Питање 24:

Ко може остварити право за новорођено дијете?

ОДГОВОР:

* Мајка непосредно по рођењу дијетета у породилишту добије пакет опреме за новорођену бебу.Питање 25:

Како се остварује помоћ за опрему новорођеног дјетета?

ОДГОВОР:

* Помоћ за опрему новорођеног дјетета остварује се за свако новорођено дијете у породици.Питање 26:

Који артикли се налазе у пакету за новорођено дијете?

ОДГОВОР:

* У пакету се налазе основне потребне ствари за новорођено дијете (беби јастуче, пелена, бенкице, козметика, фласица….)