Okrugli sto na temu “Okončanje apatridije u BiH” održava se danas, u Sarajevu.

Okrugli sto na temu “Okončanje apatridije u BiH” održava se danas, u
Sarajevu.

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka uzeli su učešće na okruglom stolu i razgovarali o ovoj temi sa predstavnicima nadležnih organa u BiH, predstavnicima Ombudsmana za ljudska prava u BiH,
UNICEF-a, OSCE-a, udruženja Vaša prava BiH i UNHCR-a.

Cilj je da se omogući razmjena mišljenja o preostalim aktivnostima koje bi trebalo da se poduzmu u naredne dvije i po godine trajanja iBelong kampanje, jer je UNHCR, 2014. godine pokrenuo Globalnu kampanju iBelong u cilju okončanja apatridije za period od deset godina.

Facebook
Twitter
LinkedIn