Одјељење за породично-правну заштиту


Као примарна функција Центра за социјални рад издваја се функција органа старатељства. Управо то је разлог због кога најприје представљамо одјељење за породично-правну заштиту дјеце и породице.

У оквиру овог одјељења обављају се следеће групе послова:

РУКОВОДИЛАЦ ОДЈЕЉЕЊА
Послови за дјецу угрожену породичним приликама
Послови мирења брачних партнера
Послови за насиље у породици
Послови за дјецу са сметњама у развоју
Послови за дјецу са друштвено неприхватљивим понашањем
Породично савјетовалиште
Послови за накнаду плате за вријеме породиљског одсуства
Послови за додатак на дјецу, матерински додатак, опрему за новорођенчад и послови оператера