Одјељење општих послова


Директор
Помоћник директора
Координатор за истраживање и развој
Координатори за рад са партнерима и односе с јавношћу
Технички секретар
Послови рецепционера
Пријемна канцеларија и послови оператера у пријемној канцеларији
Послови протокола и Послови архиве
Општи, кадровски и правни послови
Правни послови и послови старатељства
Послови за евиденцију и анализу
Послови психолошко-педагошке подршке
Послови за финансије – Шеф рачуноводства, финансијски књиговођа, благајник и ликвидатор социјалних давања
Пратећи послови: систем администратор, возач-достављач, кућни мајстор, одржавање хигијене