Одјељење за одрасла и стара лица


У оквиру Одјељења за одрасла и стара лица обављају се послови за сва пунољетна лица која се из било ког разлога нађу у стању потребе за подршком и сва лица која због старости, болести или инвалидитета немају могућности да се самостално издржавају или воде бригу о себи.

У оквиру овог одјељења обављају се следеће групе послова:

РУКОВОДИЛАЦ ОДЈЕЉЕЊА
Послови збрињавања и смјештаја
Послови социјалног рада у заједници
Послови за лица са инвалидитетом
Послови за лица са инвалидитетом – ментално здравље