Nastavljamo sa edukacijama…

Nastavljamo sa edukacijama…

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka učestvuju u stručnoj edukaciji za profesionalce u sistemu socijalne zaštite, a koja se održava na Jahorini u periodu od 17.-20. maja 2022. godine.

Tema edukacije je ” Rad sa vulnerabilnim kategorijama porodica”, a stručni radnici naše Ustanove govore o temi: “Procjena, izbor i nadzor hraniteljskih porodica” .

Projekat podržava USAID Bosna i Hercegovina, a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Udruženjem psihologa Republike Srpske.

Facebook
Twitter
LinkedIn