Međunarodna klasifikacija funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas prisustvuju radionici koju organizuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, a u uz podršku UNICEF-a.

Tema radionice koja je okupila predstavnike svih centara za socijalni rad , koordinatore i članove stručnih komisija je “Međunarodna klasifikacija funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja”.

Prezentuje se Priručnik za izradu, provođenje i evaluaciju lično usmjerenog plana podrške u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom funkcionisanja (MKF).

Kreiran je da pomogne poboljšanju komunikacije među sektorima (zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita).

Facebook
Twitter
LinkedIn