“Krizno komuniciranje” i “Priprema i odgovor u slučaju elementarne nepogode i druge nesreće

Trening koji se u prethodna tri dana realizovao u sklopu projekta “Podrška realizaciji Plana zaštite i spasavanja” za zaposlenike JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, danas je završen.

Više od 70 polaznika obuke prisustvovalo je predavanjima na teme “Krizno komuniciranje” i “Priprema i odgovor u slučaju elementarne nepogode i druge nesreće”.

Znanje i iskustvo koje nam je preneseno, poslužiće svakako u potencijalnim kriznim situacijama.

Veliko hvala zaposlenima JU CSR BL i predavačima, a posebno hvala  UNICEF  Bosna i Hercegovina na podršci projekta.

Facebook
Twitter
LinkedIn