Izrađena brošura o radu centara za socijalni rad

Udruženje Nova generacija u saradnji sa organizacijom Unicef BiH
kreiralo je informativne brošure koje su namijenjene djeci a kroz koje
je predstavljen rad centara za socijalni rad i sve to u cilju
približavanja psihosocijalnih usluga.

Brošure se odnose na osnovne informacije o centrima za socijalni rad,
na koji način radimo, kada se mogu obratiti za pomoć i podršku, sa kojom
stručnom osobom mogu razgovarati u centru, i ko su socijalni radnici i
psiholozi?!

Djeca i mladi suočavaju se sa različitim problemima. Naši stručnjaci su
tu da pomognu i pruže podršku svakoj osobi bez obzira na poteškoću s
kojom nam se obrati.

Važno nam je da znate da mi djelujemo u vašem najboljem interesu što
znači da sve što radimo, radimo u vašu korist. Naš osnovni zadatak je da
svako dijete ima sigurne uslove života, brigu i zaštitu.

Facebook
Twitter
LinkedIn