Trening za stručne radnike JU “Centar za socijalni rad” BanjaLuka

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka proteklesedmice učestvovali su u treningu  za primjenu Programa za razvojsocioemocionalnih kompetencija djece (PDSEC), a koji je organizovalaMeđunarodna organizacija Save the children. Trening u kojem se predstavio PDSEC program i njegovkonceptualno-teorijski okvir, nastao je u sklopu realizacije projektaENVISION, sa ciljem jačanja kapaciteta odabranih stručnjaka i  saradnikau partnerskim […]

Radionica za stručne radnike naše Ustanove

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas suučestvovali na radionici pod nazivom “Moć i nemoć komunikacije” koju jeorganizovalo Ministartsvo zdravlja i socijalne zaštite RS a upartnerstvu sa Asocijacijom supervizora BiH i fondacijom fami. Radionicu o načelima i vještinama u komunikacijskom procesu vodila jeprof. dr Lidija Arambašić, redovni profesor Filozofskog fakulteta uZagrebu. Cilj […]

Donacija korisnicima naše Ustanove pred polazak u školu

 Marketing menadžer Elektronske Video Lutrije (EVL), Dragiša Rogić, sasvojim timom posjetio je JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka i tomprilikom donirao  čak 100 školskih setova, pružajući podršku socijalnougroženim porodicama i njihovoj djeci. Školski setovi sastoje se od svega što je potrebno za uspješnoškolovanje: školskih ruksaka, pernica, bojica, flomastera, olovaka iostalog školskog pribora. Ova vrijedna […]

Посјета Удружењу “заједно”

Посјета стручних радника ЈУ “Центар за социјални рад” Бања Лука,корисницима услуга  Дневног центара “Заједно”. Ријетка прилика  да будемо једно,  да уживамо у музичком програмукорисника и разговарамо о иницијативама које социјална заштита заслужујеради напретка у поштовању људских права и социјалне сигурности грађана. Заједно покренимо иницијативе и истрајмо у томе.

Izrađena brošura o radu centara za socijalni rad

Udruženje Nova generacija u saradnji sa organizacijom Unicef BiHkreiralo je informativne brošure koje su namijenjene djeci a kroz kojeje predstavljen rad centara za socijalni rad i sve to u ciljupribližavanja psihosocijalnih usluga. Brošure se odnose na osnovne informacije o centrima za socijalni rad,na koji način radimo, kada se mogu obratiti za pomoć i podršku, sa […]

Trening za predstavnike JU “Centar za socijalni rad” u Sarajevu

Predstavnica JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka a na pozivMeđunarodne organizacije za migracije (IOM) učestvuje u treningu podnazivom; ” Jačanje saradnje i protokola za pomoć maloljetnicima bezpratnje”. Trening je organizovan u sklopu projekta pod nazivom: “Rješavanjemješovitih migracijskih tokova na zapadnom Balkanu” u kojem suoformljena četiri mobilna tima koji asistiraju Partnerima projekta uzbrinjavanju ranjivih kategorija […]

Online edukacija za socijalne radnike JU “Centar za socijalnirad” Banja Luka

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka danas suučestvovali u online edukaciji koju organizuje BHIDAPA, evropskiakreditovani psihoterapijski trening institut. Projekat pod nazivom: “Interdisciplinarna mreža stručnjaka “Ovdje isada”: Zaštitimo adolescentkinje” namijenjen je psiholozima, pedagozima,socijalnim radnicima i drugim saradnicima u sektoru socijlane zaštite icentrima za mentalno zdravlje. Cjelokupan program čini 5 modula u trajanju od […]

Podrška porodicama koje se nalaze u riziku od prosjačenja itrgovine ljudima

Javna ustanova „Centar za socijalni rad” Banja Luka uz podršku WorldVision Bosna i Hercegovina kontinuirano pruža podršku porodicama koje senalaze u riziku od prosjačenja i trgovine ljudima. Prosjačenje građana Banjaluke je u ranijim decenijama svedeno naminimum na način da su većini porodica u riziku izgrađene kuće, djeca suuključena u sistem obrazovanja, a porodice uključene u […]

Trening za predstavnike JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka

Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka učestvuju natreningu za unaprijeđenje odgovora na seksualno uznemiravanje i drugeoblike seksualnog nasilja na lokalnom nivou, koji se održava u KozarskojDubici. Teme koje su obuhvaćene treningom su seksualno nasilje nad ženama,zakonski okvir i rasprostranjenost, predrasude i stereotipi premažrtvama. Angažovani edukatori su prof.dr Mile Šikman, vanredni profesor Fakultetabezbjednosnih nauka […]

Sastanak sa predstavnicima Caritasa pri programu YourJob

YourJob savjetnica za zapošljavanje mladih pri Caritasu Banja Luka,Tanja Valentić održala je sastanak  7. 6. 2023. godine u JU Centar zasocijalni rad Banja Luka. Na sastanku su sudjelovali: Mirjana Perišić,rukovodilac odjeljenja za porodično-pravnu zaštitu djece i porodice, kaoi stručni radnici, Dajana Jaglica Đukić, mr. pedagoških nauka, EmaSavić, dipl. soc. radnik i Stela Egić, dipl. soc. […]