Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad”učestvuju na Okruglom stolu

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka u  periodu od23.-24.06.2022. učestvuju na Okruglom stolu koji organizuje Ministarstvozdravlja i socijalne zaštite, a u saradnji sa Savezom udruženja stručnihradnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske, uz podršku UNICEF-a. Okrugli sto se održava u hotelu San u Laktašima, a tema je “IzradaStrategije socijalne zaštite sa elementima dječije […]

Dvodnevna obuka u Sarajevu u organizaciji Save the Children-a

Učesnici smo i dvodnevne obuke koju organizuje Međunarodna organizacijaSave the children u Sarajevu, u periodu od 21.06.-23.06.2022. godine. U pitanju je obuka za primjenu Programa za razvoj socio-emocionalnihkompetencija djece, gdje će biti predstavljeni ciljevi, sadržaji i načinrealizacije samog Programa. I stručni radnici naše Ustanove dali su svoj doprinos ovoj obuci gdjesu govorili o dječijem razvoju […]

Kreativna radionica za projekat “I virtualno je vitalno”

U sklopu projekta “I virtualno je vitalno” danas je održana kreativnaradionica pod nazivom “Heklarije nisu igrarije”, koju je održalaSnježana Tadić, penzionerka iz Banja Luke. Kreativni rad opušta, smiruje i čini da uz malo truda i mašte usrećiteone koje volite, a današnja tema je bila kako isheklati Hello Kitty,mačku u ružičastoj haljini koju sva djeca vole. […]

Edukacija za hraniteljstvo na Jahorini

Stručni radnici naše Ustanove učestvuju u Stručnoj edukaciji zapotencijalne hraniteljske porodice, koja se održava na Jahorini, uperiodu od 20.06.-23.06.2022. godine. Predavači-edukatori su zaposlenici JU “Centar za socijalni rad” BanjaLuka Radmila Dašić, Neda Dragić i Snježana Maksimović, koje govore okompetenciji hranitelja, porodičnom okruženju i značaju odrastanja uporodici, kao i o životnim krizama i komunikaciji u porodici. […]

Bili smo učesnici edukacije koju organizuje “Krug” 

Stručni radnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka uzeli su učešćeu online seminaru pod nazivom “Granični poremećaj ličnosti uadolescenciji”. Dvodnevni seminar bio je u organizaciji Ordinacije za dječijupsihijatriju i psihoterapiju djece i odraslih “Krug” iz Novog Sada aautorke su bile dr sci med. Jasminka Marković, specijalista dječijepsihijatrije i dr sci Jelena Srdanović Maraš, specijalista […]

Projekat Creative together

U okviru projekta “Creative together” koordinator na ovom projektu, Aleksandra Kovačević, u petak je  Udruženju “Nova generacija” donirala pakete pomoći i podrške. Projekat se realizuje u saradnji sa srpskom zajednicom u Beču a uz podršku Predstavništva Republike Srpske iz Austrije. Paketi odjeće, obuće, sredstva za higijenu, igračke su podrška Udruženju “Nova generacija”. Sama donacija je […]

Potpisan Memorandum za edukaciju hraniteljskih porodica u RS

Danas je potpisan Memorandum za edukaciju potencijalnih hraniteljskih porodica u Rep.Srpskoj, između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i direktora JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, Kozarska Dubica, Novi Grad i Čelinac.  Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i direktori JU Centar za socijalni rad Novi Grad Daniela Gojić, JU Centar […]

I virtualno je vitalno

U sklopu projekta ” I virtualno je vitalno”, danas je održana radionica pod nazivom “Pametni telefoni”, predavač  je Marija Balaban, apsolvent Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Predavanju su prisustvovali korisnici programa “Zdravo starenje” Banja Luka, “Centar za zdravo starenje” Novo Sarajevo, “Gerontološki centar” Novi Sad, “Humanost” Skoplje i “Dom-1.oktobar” Stari Lec.I Virtualno je Vitalno.

Učešće na prvom okruglom stolu Udruženja socijalnih radnika

Uzeli smo učešće i na prvom okruglom stolu koji organizuje Udruženje socijalnih radnika RS i Studijski program Socijalni rad gdje smo govorili o položaju socijalnog rada u društvu i o mogućnostimazapošljavanja socijalnih radnika u Republici Srpskoj. https://fpn.unibl.org/sr/novosti/1608-okrugli-sto-uloga-i-polozaj-socijalnog-rada-u-drustvu-republike-srpske?fbclid=IwAR1Z_H06hW72cycuAOcjl6Scoi5dmNd0GRBDA12pkbUvOmsS3z0HbrEdmvY

Predstavnici JU CSR BL učestvuju u treningu za trenere uSarajevu!

Ponovo smo na edukaciji  Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka učestvuju u treningu za trenere koji organizuje Međunarodna organizacija Save the children. Trodnevni trening organizuje se u Sarajevu na temu: “Očuvanje sigurnosti djeteta”. Naši stručni radnici imali su prezentaciju na temu: ” Očuvanje sigurnosti u zajednicama pod rizikom”, gdje su govorili o prevenciji […]