Званична интернет презентација ЈУ “Центар за социјални рад” Бања Лука RSS Feed

Активности

23.05.2018. године

УЧЕШЋЕ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БАЊА ЛУКА НА СТРУЧНОМ СКУПУ „ДАНИ ДЈЕЧИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ“  У БИЈЕЉИНИ

Овогодишњи стручни скуп „Дани дјечије и социјалне заштите“ који се традиционално одржавају у мјесецу мају и који окупља све пртедставнике установе социјалне заштите, ресорно министарство, представнике Универзитета, Омбудсмана, и осталих релевантних институација на подручју РС које сарађују са сектором социјалне заштите, се ове године одржава у Бијељини у периоду 23-25 мај. Организатор стручног скупа је Савез стручних радника социјалне дјелатности Републике Српске.

Овај Центар ће на стручном скупу представљати Никола Доронтић дипл. социјални педагог са темом „Изазови и ограничења у примјени Закона о заштити од насиља у породици“ и Милица Марић дипл.социјална радница са темом „Унапређење родитељских капацитета кроз индивидуални и групни модел савјетовања“.

.....................................................................................................................................................................................

 18.05.2018.

Stručni radnici JU Centar za socijalni rad su u periodu od 16. do 18. 05. 2018. posjetili Školu Milan Petrović u Novom Sadu u  okviru koje se nalaze osnovna, srednja škola, rehabilitacioni centar i socijalne usluge. Posjeta je usmjerena na edukaciju o stanovanju uz podršku koje se planira razvijati u našem gradu u narednim godinama.

       

.........................................................................................................................................................................................

Актуелности у раду ЈУ "Центар за социјални рад" Бања Лука

17.01.2017.

Projekat Uspostavljanje usluge savjetovanje djece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja

Da bi aktivnosti približili svojim korisnicima organizovali smo emisiju U fokusu u saradnji sa RTRS. Emisiju možete poslušati na linku:

http://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=74403

04.01.2017

ПРОЈЕКАТ

“Успостављање услуге савјетовања дјеце са сметњама у развоју и њихових родитеља„  - активности спроведене у новебру и децембру 2017 године

Групне радионице за дјецу са сметњама у развоју и њихове родитеље се спроводе једном мјесечно у ЈУ „Центар за социјални рад“, Бања Лука.

Савјетодавне групне радионице припрема и води стручни тим ЦСР који чине: социјални радници, психолози и социјални педагог, а по потреби и правни тим ЦСР.

Овакав вид савјетодавног групног рада, као и континурано индивидуално савјетовање дјеце са сметњама у развоју и њихових родитеља подржано је од стране УНИЦЕФ-а БиХ, а имплементира ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.

Период имплементације Пројекта је од  01.09.2017.године до 15.03.2018.године.

Циљ посебно усмјереног пројекта фокусиран је на успоставу индивидуалног и групног модела савјетодавног рада са дјецом са сметњама у развоју и њиховим породицама, који ће се континуирано спроводити у Центру за социјални рад Бања Лука, путем изградње родитељских капацитета, те изградње капацитета професионалаца, а све у циљу очувања породице“.

Сажетак активности са групног савјетовања дјеце са сметњама у развоју  и њихових родитеља

У мјесецу новембру и децембру одржане су по двије савјетодавне групне радионице за дјецу са сметњама у развоју и за њихове родитеље.

Дана29.11.2017.године одржана је друга групна савјетодавно едукативна радионица за дјецу са сметњама у развоју на тему: ,,Важност породичне и социјалне мреже за дјецу“ чији је циљ био:

 • Идентификовање квалитета породичне и социјалне мреже дјеце;
 • Повезаност породице и међусобна подршка;
 •  Постојање вршњачког контакта и комуникација са вршњацима.

Дјеца су кроз креативни рад и међусобну интеракцију разговарала о породичним и социјалним мрежама.

Такође у мјесецу новембру дана 30.11.2017.године одржана је групна савјетодавна едукативна  радионица за родитеље дјеце са сметњама у развоју на тему: ,,Важност социјалне и породичне мреже у организовању живота у породици дјеце са сметњама у развоју“.

Циљ радионице је јачање социјалне и породичне мреже-организовање живота у породици дјеце са сметњама у развоју, као и афирмација позитивног осјећаја  и прихватање развојних потешкоћа код дјеце и код родитеља.

Дана 25.12.2017.године одржана је трећа групна савјетодавна радионица за родитеље дјеце са сметњама у развоју на тему: ,,Поремећаји у понашању и дјеца у сукобу са законом“.

Циљ савјетодавне групне  радионице је:

 • Упознавање родитеља са дефиницијом „поремећаја у понашању“ и његовим значењем у цјелини
 • Препознавање ризичних и асоцијалних понашања на која треба интервенисати;
 • Упознавање родитеља са ресурсима унутар локалне заједнице (подршка од стране школе и ЦСР);
 • Реакција система на неприхватљива понашања код дјеце;
 • Упознавање са неким одредбама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;

У истом мјесецу дана 27.12.2017.године спроведена је и савјетодавна групна радионица за дјецу са сметњама у развоју на тему: ,,Поремећаји у понашању и дјеца у сукобу са законом“.

Циљеви савјетодавне групне радионицесу:

 • Упознавање дјеце са сметњама у развоју  са поремећајима понашања као  препознавање понашања којима особа доводи у опасност своје, али и туђе здравље и безбједност;
 • Препознавање облика и посљедица ризичног понашања;
 • Разликовање прихватљивог и непрхватљивог понашања, уважавање других, развијање сарадње и толеранције;

Дјеца су се са одликама поремећаја понашања упознала кроз илустрације, међусобну дискусију о препознавању понашања које доводи у опасност свој живот и живот других особа, препознавање облика и посљедица ризичног понашања. Увид у процес информисаности, запажања, процјењивања и формирања утисака дјеце о прихватљивом и неприхватљивом начину понашања.

Са дјецом и родитељима је у оквиру пројекта предвиђено и индивидуално савјетовање, које се проводи сваког радног дана у периоду:

Понедељком од 09-17 часова

Уторак 07-15 часова

Сриједа 07-15 часова

Четвртак од 07-15 часова

Петак од 08-16 часова.

Стручни тим ПУП - ЈУ ЦСР БЛ

За више информација 051/348-513

Маил: csrbl@blic.net

02.11.2017.

Кампања за промоцију хранитељства је започела у Републици Српској.

Више о хранитељству можете чути у емисији У фокусу РТРС

http://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=72677

31.10.2017. године

Уколико желите више информација како стећи добре родитељске вјештине погледајте 

прилог из Српске данас у којој је гост Јаковљевић Марија дипломирани психолог.

http://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=72639


01.10.2015.
Поводом обиљежавања Међународног дана старих Директор ЈУ "Центар за социјални рад" Бања Лука, Мр Вера Сладојевић, заједно са Руководиоцем одјељења за одрасла и стара лица, Невенком Илић, посјетила је партнерске организације са којима Центар сарађује по питању бриге о старим и изнемоглим лицима.
Предиван програм који је припремљен за стара лица смјештена у Дому за стара лица Бања Лука употпунили су и млади који су ове кориснике обрадовали забавном представом.
Посјећен је и Дневни центар за старе који са Центром реализује превентивни програм у циљу превенције смјештаја старих лица у установе у коме су корисници данас пригодно прославили свој празник.
Руководство је посјетило и штанд Дома за старе на Тргу Крајине гдје се пролазницима мјерио ниво шећера у крви и крвни притисак.15.09.2015.
Евалуација услуга социјалне заштите које се реализују у партнерству са удружењима грађана и невладиним организацијама је у току. Организације обилазе Координатори за рад са партнерима, Руководиоци стручних одјељења и стручни радници који испред ЈУ "Центар за социјални рад" Бања Лука упућују кориснике у дневне центре, признају право на помоћ у кући, персоналну асистенцију и дневно збрињавање, те збрињавају лица затечена у скитњи у Прихватне станице. Након завршетка евалуације услуга и оцјене нивоа квалитета пружања услуга, Координатори ће припремити извјештај који ће бити саставни дио Извјештаја о пословању ЈУ "Центар за социјални рад" Бања Лука као и сваке године.

02.09.2015.
По процјени садашњег вршиоца дужности ЈУ "Центар за социјални" рад Бања Лука, а цијенећи важност стамбеног фонда са којим располаже Центар, формирана је Комисија за ревизију критеријума, мјерила и поступака расподјеле станова социјално угроженим лицима која је започела са радом и која ће изаћи на терен, извршити увид у документацију и анализу стамбеног фонда и корисника овог права.