14.07.2020.

???????? ???????, ????? ??????????? ? ???đ???

JU” Centar za socijalni rad” Banja Luka već više od decenije i po gradi sistem adekvatnog odgovora na problem trgovine ljudima, kao i direktne asistencije žrtvama trgovine ljudima.Zbog toga smo prepoznati kao pioniri i lideri u borbi protiv ovog fenomena.Da bi borba protiv trgovine ljudima, naročito trgovine djecom i eksploatacije djece, bila u potpunosti uspješna, neophodna nam je pomoć svih građana. Svaki čovjek i žena bi trebali da znaju da dajući novac djetetu ili osobi koja prosi na ulici, direktno podržava trgovinu ljudima.Novac koji date završava u rukama svirepih trgovaca ljudima i eksploatatora.Umjesto toga, djetetu možete kupiti obrok i odmah obavijestiti policiju na broj telefona 122, nakon čega će policija izaći na lice mjesta zajedno sa socijalnim radnicima i zbrinuti dijete.Postupajući na ovakav način, sigurno ćete spasiti život nekom djetetu ili osobi koja je prinuđena da na ulici zarađuje novac za korist i račun sopstvenih eksploatatora.

Facebook
Twitter
LinkedIn