САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Последњих дана смо изложени својеврсном атаку на нашу установу путем
друштвених мрежа и путем медија, а поводом смрти двоје лица, односно мајке и сина
који су преминули у Бањалучком насељу Росуље. Ради правовременог информисања
јавности и очувања угледа ове куће, приморани смо се обратити на овај начин. Нетачни
су наводи да је овај Центар ускратио права из социјалне заштите наведеним лицима.
Наиме, Ж.Б. је био корисник права из социјалне заштите, али не као „дијете са
посебним потребама“, како се спекулисало у медијима, већ као одрасло лице старости
готово педесет година, што значи, да исти никада није категорисан као „дијете са
посебним потребама“. С тим у вези нетачан је и навод да се истом није обезбјеђивало
неко од права из социјалне заштите или да му је раније признато право укинуто. Дакле,
именованом су наведена права призната 2017. године и по основу истих, средства су
исплаћивана на мјесечном нивоу, све до смрти. С тога се не може говорити да је дошло
до ускраћивања права из области социјалне заштите. Од стране преминулих никада
није уложена жалба на рад ове установе. Мајка именованог била је корисник старосне
пензије, коју је стекла радећи у једној угледној Бањалучкој фирми.
Напомињемо, овај Центар годишње прими преко 17 000 различитих захтјева,
те да по истима радимо у складу са степеном хитности, а веома често доста захтјева
буде за хитну реакцију. При том морамо напоменути, да у сваком тренутку овај Центар
има преко 7000 активних корисника различитих права из области социјалне заштите.
Посебно напомињемо да овај Центар није био информисан о тренутној породичној
ситуацији наведених лица, нити посредно, нити непосредно од стране шире друштвене
заједнице, јер да смо имали било какву информацију на исту би реаговали хитно и
неодложно, као што то иначе и чинимо.
Неправедно је увијек тражити кривца у систему социјалне заштите, било да се
ради о лицима који су корисници или лицима који нису корисници услуга права из
области социјалне заштите. Свакодневно се суочавамо са тешким животним причама и
недаћама наших грађана, те на исте одговарамо у сарадњи са другим системима
подршке и у сарадњи са другим институцијама система.
У вријеме отуђења људи, и у оквиру породице и у оквиру шире друштвене
заједнице, неопходно је радити на освештењу наших грађана, да у сваком моменту
овом Центру могу пријавити, посредно или непосредно, лично или телефонским путем,
анонимно, уколико имају сазнања да се неко у њиховом окружењу налази у стању
потреба за помоћи и подршком. Овај Центар ће урадити све што је у нашој
надлежности, те алармирати све друге системе подршке у складу са потребама
грађана.
Овим путем апелујемо на све појединце који својим дјеловањем креирају
јавно мнијење, да се приликом изношења својих ставова суздрже од изношења

непровјерених информација како би убудуће објективним информисањем јавност
била упозната са истинитим и провјереним чињеницама везаним за рад овог Центра.

Facebook
Twitter
LinkedIn