Дневни центар за малољетнике.

         Дјеца са поремећајем у понашању,као и она која су у ризику да се сврстају у ту категорију, су значајна корисничка група органа старатељства.  Различитим облицима заштите се дјелује превентивно, па се с правом може трвдити да су кроз већину активности Центра заступљена сва три нивоа превенције. На пословима са дјецом друштвено неприхватљивог понашања, у фокусу су примарно дјеца у сукобу са законом, а потом, у мањем броју, и дјеца код којих су одступајућа понашања евидентна, дуготрајна и која се уобичајеним педагошким методама не могу кориговати.

         Рад са починиоцима кривичних дјела је јасно дефинисан и одређен Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, који је у примјени од 2011.године. Овим Законом, улога органа старатељства је значајна и одлучујућа у многим његовим сегментима. Предвиђене су бројне активности у свим фазама поступања, са једнаким акцентом и високим степеном одговорности. Поред ранијих, наметнуте су многе „нове обавезе“ у дијелу извршења, а посебно je значајна  примјена васпитних препорука, као алтернативно рјешење и одвраћање од редовне судске процедуре.  Након вишегодишњих едукација, Центар за социјални рад  Бања Лука располаже са солидно обученим кадром за њихову примјену и праћење, што се у пракси показало ефикасним. У земљама окружења се примјењују више десетина година и још увијек су високо рангиране у односу на све остале мјере заштите дјеце у сукобу са законом. Њима  се постижу многи позитивни ефекти, посебно у погледу рецидивизма. У дугогодишњој, интензивној примјени са добро обученим и искусним кадром, стопа поврата је смањена на 2%. Наша искуства, иако далеко сиромашнија, потврђују да примјена васпитних препорука, дугорочно,  има врло снажан терапијски учинак код дјеце, јер је њихово учешће у поступку изразито активно и захтјевно. У односу на начин провођења васпитних мјера, овај поступак укључује и оштећену страну којој нуди потпуну сатисфакцију, коју обезбјеђује искључиво малољетни починилац.

       Од доношења споменутог Закона у нашем Центру је примијењено деветнаест васпитних препорука, од којих су већина „лично извињење оштећеном“ и „накнада штете оштећеном“. Од малољетника који су прошли кроз овај поступак, један од њих се појавио као поновни починилац кривичног дјела и у том случају је упућен у редовну судску процедуру.       

      Битан ресурс Центра у раду са дјецом друштвено неприхватљивог понашања је Дневни центар за малољетнике. У оквиру активности им се нуде различити садржаји, од психосоцијалне подршке-индивидуално и групно и помоћи у учењу, до различитих едукативних, забавних, те спортско рекреативних садржаја. За вријеме боравка, дјеца имају осигуран један оброк.  Примаран и пресудан критериј за укључивање је најбољи интерес дјетета. Он се процјењује на основу претходно обављеног дијагностичког поступка, опсервирајући све аспекте и стварне потребе дјетета, узимајући у обзир актуелне и потенцијалне околности (предности и евентуалне ризике). Корисници услуга Дневног центра су дјеца према којима се примјењују васпитне препоруке и према којима се проводе васпитне мјере, дјеца чији поступак још увијек није окончан и она чије понашање је процијењено као ризично. Она се упућућују углавном по препоруци школа.       

       Важно за напоменути је да се од 2006.године, када је процесуирано136 починилаца кривичних дјела,  број дјеце у сукобу са законом, из године у годину смањује. Свих посљедњих година је биљежен значајан пад и њихов број се креће између 20 и 30. Од почетка ове године, евидентирано их је 9. Што се тиче узрасне доби, још увијек у највећем броју партиципирају малољетници узраста 16 и 17 година. Велика већина их је мушког пола, али се спорадично и у малом броју појављују и дјевојчице, у лакшим кривичним дјелима.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Снежана Вуксан, дипломирани социјални педагог

Facebook
Twitter
LinkedIn